• Apeks.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

z 19.03.2013 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: apeks.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną apeks.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Apeks Sp.  z o.o. Sp.k. z siedzibą w 02-248 Warszawa ul. Startowa 12a, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-308-25-46, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: apeks.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem apeks.pl, prowadzony jest przez Apeks Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w 02-248 Warszawa ul. Startowa 12a, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-308-25-46.

 2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Apeks Sp. z o.o. Sp.k.  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu apeks.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT, którą wystawiamy na życzenie Klienta oraz Karta gwarancyjna, oddzielna dla każdego zakupionego Towaru. Dokumenty są wystawiane w momencie, kiedy wszystkie zamówione towary są skompletowane do wysyłki. Dowód zakupu prosimy zachować do ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

2.9. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym apeks.pl wyrażają zgodę na wystawienie FV bez podpisu odbiorcy.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową apeks.pl i dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Zdjęcie produktu może nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego oferowanych produktów i zależne jest przede wszystkim od ustawień monitora. Podane wymiary są maksymalnymi jakie może osiągnąć dany przedmiot umowy, łącznie z wystającymi poza bryłę elementami, wyszczególnionymi przez producentów w aktualnych katalogach.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy.

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Apeks Sp. z o.o. Sp.k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Klienci sklepu internetowego apeks.pl mogą składać Zamówienie 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 15.00, sobote, niedziele i święta, będą przekazane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów  odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się Pocztą Polską (PACZKA 24, list polecony), przesyłką kurierską realizowaną przez DPD Polska lub poprzez Paczkomaty InPost. Klient może również odebrać zakupiony Towar osobiście, w sklepie detalicznym APEKS, zlokalizowanym w Warszawie:

a.) Centrum Handlowe Reduta Atrium (parter) Al. Jerozolimskie 148; od poniedziałku do soboty w godz. 10 - 21.00 oraz w niedziele w godz. 10 - 20.00.

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Przy odbiorze osobistym klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacja zamówienia.

Sklep może wysyłać zamówione towary poza granice Polski - w takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia opłaty za przesyłkę.

Cennik dostaw wg poszczególnych operatorów przedstawiony został w tabeli poniżej:

 

  DPD DPD POCZTA POLSKA POCZTA POLSKA InPOST InPOST
  PRZEDPŁATA POBRANIE PRZEDPŁATA POBRANIE PRZEDPŁATA POBRANIE
0 - 0,5 kg 15 zł 18 zł 10,50 zł 14 zł 7 zł 9 zł
0,51 - 2 kg 15 zł 18 zł 16 zł 18 zł 9 zł 11 zł
2,01 - 5 kg 15 zł 18 zł 16 zł 18 zł - -
5,01 - 10 kg 15 zł 18 zł 21 zł 23 zł - -
10,01 - 20 kg 17 zł 20 zł 26 zł 28 zł - -
20,01 - 30 kg 17 zł 20 zł 31 zł 33 zł - -

 

 

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 18 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.4. Średni czas realizacji dostawy przez poszczególnych przewoźników:

- przesyłka kurierska realizowana przez DPD Polska - 1 dzień roboczy,

- PACZKA24 - przesyłka realizowana przez Pocztę Polską - 1-2 dni robocze,

- list polecony - przesyłka realizowana przez Pocztę Polską - 3-4 dni robocze,

- Paczkomaty24 - przesyłka realizowana przez InPost - do 3 dni roboczych.

4.5. Ewentualne uszkodzenia zakupionego towaru powstałe podczas transportu należy zgłosić kurierowi lub pracownikowi POCZTY POLSKIEJ i spisać odpowiedni formularz w jego obecości. Formularz jest jedyną podstawą do zgłoszenia reklamacji przewoźnikowi i ubiegania się o zwrot należności za uszkodzony towar.

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym apeks.pl są podane w złotych polskich i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (są cenami detalicznymi brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty:

a.) przelewem na numer konta bankowego ING Bank Śląski 91 1050 1025 1000 0090 8016 0303 ,

b.) płatnością bankową poprzez jeden z banków zintegrowany z systemem IAI-shop.com [mTRANSFER (mBanku), MultiTransfer (MultiBanku), Inteligo, iPKO (PKO BP), Alior Bank, Bank Millennium, Nordea Bank, City Handlowy, Invest-Bank, Bank Pekao, Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB), Bank BPS],

c.) poprzez system płatności internetowych PayU,

d.) gotówką, w przypadku wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres Apeks Sp. z o.o. Sp.k. ul. Startowa 12a, 02-248 Warszawa, podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Apeks Sp. z o.o. Sp.k. ul. Startowa 12a, 02-248 Warszawa.

6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6.6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8. Przedsiębiorca załącza do wysłanych Towarów formularz odstąpienia od umowy w formie papierowej. Klient może skorzystać z tego formularza, ale nie musi.

6.9. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, gdy:

a.     przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Apeks Sp z o.o. Sp.k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Apeks Sp.  z o.o. Sp.k. ul. Startowa 12a, 02-248 Warszawa. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. Apeks Sp z o.o. Sp.k. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7.4. Koszt opakowania i odesłania reklamowanego towaru ponosi Przedsiębiorca. Koszt ten nie może być wyższy od kosztu opakowania i wysłania towaru do Klienta przez Przedsiębiorcę. Jeżeli Klient nie poniósł żadnych kosztów związanych z opakowaniem i wysłaniem towaru przez Przedsiębiorcę, nie otrzyma również zwrotu kosztu opakowania i odesłania reklamowanego towaru.

 

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apeks Sp. z o.o. Sp.k. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apeks Sp z o.o. Sp.k. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel