• Apeks.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO APEKS.PL

obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. 
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Apeks Sp. z o.o. Sp.k., 00-720 Warszawa, ul. Czerniakowska 127 lok. 208). 
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: apeks.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną apeks.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Apeks Sp.  z o.o. Sp.k. z siedzibą w 00-720 Warszawa ul. Czerniakowska 127 lok.208, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-308-25-46, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: apeks.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem apeks.pl, prowadzony jest przez Apeks Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w 00-720 Warszawa ul. Czerniakowska 127 lok. 208, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-308-25-46.

 2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Apeks Sp. z o.o. Sp.k.  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu apeks.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT, którą wystawiamy na życzenie Klienta oraz Karta gwarancyjna, oddzielna dla każdego zakupionego Towaru. Dokumenty są wystawiane w momencie, kiedy wszystkie zamówione towary są skompletowane do wysyłki. Dowód zakupu prosimy zachować do ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

2.9. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym apeks.pl wyrażają zgodę na wystawienie FV bez podpisu odbiorcy.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową apeks.pl i dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Zdjęcie produktu może nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego oferowanych produktów i zależne jest przede wszystkim od ustawień monitora. Podane wymiary są maksymalnymi jakie może osiągnąć dany przedmiot umowy, łącznie z wystającymi poza bryłę elementami, wyszczególnionymi przez producentów w aktualnych katalogach.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy.

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Apeks Sp. z o.o. Sp.k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Klienci sklepu internetowego apeks.pl mogą składać Zamówienie 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 15.00, sobote, niedziele i święta, będą przekazane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów  odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się przesyłką kurierską realizowaną przez DPD Polska lub poprzez Paczkomaty InPost. Klient może również odebrać zakupiony Towar osobiście, w sklepach detalicznych APEKS, zlokalizowanych w Warszawie:

a.) Centrum Handlowe Reduta Atrium (parter) Al. Jerozolimskie 148; od poniedziałku do soboty w godz. 10 - 21.00 oraz w niedziele w godz. 10 - 20.00.

b.) Galeria Północna (parter) ul. Światowida 17; od poniedziałku do soboty w godz. 10 - 22.00 oraz w niedziele w godz. 10 - 21.00.

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Przy odbiorze osobistym klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacja zamówienia.

Sklep może wysyłać zamówione towary poza granice Polski - w takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia opłaty za przesyłkę.

Cennik dostaw wg poszczególnych operatorów przedstawiony został w tabeli poniżej:

 

 

  DPD DPD     InPOST InPOST
  PRZEDPŁATA POBRANIE     PRZEDPŁATA POBRANIE
0 - 5 kg 14 zł 15,5 zł     8 - 9,5 zł 14 - 16 zł
5,01 - 10 kg 16 zł 17,5 zł     - -
10,01 - 20 kg 17 zł 18,5 zł     - -
20,01 - 31,5 kg 18 zł 19,5 zł     - -
             
             

  

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.4. Średni czas realizacji dostawy przez poszczególnych przewoźników:

- przesyłka kurierska realizowana przez DPD Polska - 1 dzień roboczy,

- Paczkomaty24 - przesyłka realizowana przez InPost - do 3 dni roboczych.

4.5. Ewentualne uszkodzenia zakupionego towaru powstałe podczas transportu należy zgłosić kurierowi lub pracownikowi POCZTY POLSKIEJ i spisać odpowiedni formularz w jego obecości. Formularz jest jedyną podstawą do zgłoszenia reklamacji przewoźnikowi i ubiegania się o zwrot należności za uszkodzony towar.

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym apeks.pl są podane w złotych polskich i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (są cenami detalicznymi brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty:

a.) przelewem na numer konta bankowego Bank Pekao SA  08 1240 1112 1111 0010 7641 4977 ,

b.) płatnością bankową poprzez jeden z banków zintegrowany z systemem IAI-shop.com 

c.) poprzez system płatności internetowych PayU,

d.) poprzez system płatności PayPal,

e.) gotówką, w przypadku wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres Apeks Sp. z o.o. Sp.k. ul. Czerniakowska 127 lok. 208, 00-720 Warszawa, podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Apeks Sp. z o.o. Sp.k. ul. Czerniakowska 127 lok. 208, 00-720 Warszawa.

6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6.6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8. Przedsiębiorca załącza do wysłanych Towarów formularz odstąpienia od umowy w formie papierowej. Klient może skorzystać z tego formularza, ale nie musi.

6.9. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, gdy:

a.     przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Apeks Sp z o.o. Sp.k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Apeks Sp.  z o.o. Sp.k. ul. ul. Czerniakowska 127 lok. 208, 00-720 Warszawa. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. Apeks Sp z o.o. Sp.k. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7.4. Koszt opakowania i odesłania reklamowanego towaru ponosi Przedsiębiorca. Koszt ten nie może być wyższy od kosztu opakowania i wysłania towaru do Klienta przez Przedsiębiorcę. Jeżeli Klient nie poniósł żadnych kosztów związanych z opakowaniem i wysłaniem towaru przez Przedsiębiorcę, nie otrzyma również zwrotu kosztu opakowania i odesłania reklamowanego towaru.

 

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych w Sklepie jest Sprzedający tj. Apeks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 127 lok. 208, kod 00-720, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, o numerze NIP 5223082546 i numerze REGON 366446287.

8.2. Sprzedający wskazuje następujący adres poczty do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych :

§ listownie: Apeks Sp. z o.o. Sp.k., 00-720 Warszawa, ul. Czerniakowska 127 lok. 208

§ za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: info@apeks.pl

8.3. Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Sklepie www.apeks.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dokonywania zakupów w Sklepie), będą przetwarzane przez Sprzedającego, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).

8.4. Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Apeks Sp. z o.o. Sp.k. w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

8.5. W przypadku zamówienia przez usługi Newsletter, dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.

8.6. Dane osobowe przekazane / udostępnione w ramach Sklepu mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, w przypadku gdy wyrazisz osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.

8.7. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Sprzedającego oraz partnerów współpracujących z Apeks Sp. z o.o. Sp.k. przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną.

8.8. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedającego jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedającemu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

8.9. Użytkownikom Sklepu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

8.10. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach Sklepu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Sklepie (np. rejestracja konta) lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Sklepie.

8.11. Wszelkie zgody wyrażone w ramach Sklepu dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.

8.12. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia konta, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

8.13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://apeks.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html

 

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apeks Sp. z o.o. Sp.k. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apeks Sp z o.o. Sp.k. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
5.00 / 5.00 (3 opinie)
pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij